Zapytanie ofertowe nr 1/KL7S1/P/2019

26.04.2019 10:53:31

W związku z realizacją projektu pn. Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej aktywnej przepławki dla fauny wodnej,
nr projektu: POIR.01.01.01-00-0821/17 w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Firma Instytut OZE Sp. z o.o. ogłasza zapytanie na: przeprowadzenie oceny efektywności funkcjonowania i monitoringu modeli testowych przepławki aktywnej dla ryb oraz przygotowanie raportu z monitoringu wraz
z wnioskami.

 

Pełna treść zapytania wraz ze wszystkimi załącznikami jest dostępna na stronie:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182222#

Wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu odsyłamy do obserwacji powyższej strony. Będą tam zamieszczane wszystkie zmiany w postępowaniu oraz informacja o rozstrzygnięciu.

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz urządzeń

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Plan i opis metodyki prac

Załącznik nr 5 WZÓR umowy- 1_KL7S1_P_2019

Zapytanie ofertowe _przepławka