Nasze usługi

  • Naszym Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa projektowego i inwestycyjnego
  • Posiadając doświadczenie w rozwijaniu wielu projektów biznesowych realizowanych przez nas, dzielimy się wiedzą i kompetencjami
  • Doradzamy Klientom w doborze takich koncepcji i rozwiązań, które ograniczają ryzyka biznesowe Klienta oraz zwiększają rentowności planowanych inwestycji
  • Przygotowujemy studia wykonalności i biznesplany dla projektów inwestycyjnych
  • Sporządzamy modele finansowe i prognozy dla projektów inwestycyjnych
  • Pomagamy w procesie pozyskiwania dofinansowania dla planowanych przedsięwzięć
  • Optymalizujemy projekty inwestycyjne OZE pod kątem aktualnej sytuacji prawnej, głównie Ustawy o odnawialnych źródłach energii, Ustawy Prawo energetyczne oraz innych, które są istotne z punktu widzenia specyfiki rozwijanego projektu

analizy audyty