Nasze usługi

  • Oceniamy zasadność budowy lub modernizacji elektrowni wodnej, badamy racjonalność techniczną i ekonomiczną
  • Wykonujemy koncepcje techniczne i technologiczne, dobieramy najlepsze rozwiązania dla badanej lokalizacji
  • Wykonujemy analizy piętrzenia i wpływu na tereny przyległe. Korzystamy z najnowszych narzędzi
  • Obliczamy przepływy charakterystyczne, nienaruszalne, dyspozycyjne aby z dużym prawdopodobieństwem obliczyć szacowaną produkcję energii elektrycznej
  • Przygotowujemy analizy finansowe w zakresie, jaki jest wymagany – od uproszczonych kalkulacji po rozbudowane projekcje finansowe zawierające analizy rentowności i wrażliwości projektu inwestycyjnego wykonane metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF
  • Przygotowujemy profesjonalną, wielobranżową dokumentację budowlaną dla obiektów MEW (projekty budowlane i wykonawcze) oraz reprezentujemy inwestora przed jednostkami administracji publicznej, zapewniamy także doradztwo prawne dla każdego projektu
  • Nasze rozwiązania i propozycje poparte są aktualną sytuacją na rynku, dbamy o efektywność przedsięwzięcia, kładziemy duży nacisk na optymalizację zyskowności inwestycji.

 

water