Projektuj z nami swoją karierę

 

Twój indywidualny rozwój zawodowy to nasz wspólny rozwój

Instytut OZE należy do grupy IOZE Group. Jeśli chcesz rozwijać z nami swoją karierę zapraszamy na stronę:

 www.ioze.pl 

Znajdziesz tam aktualne oferty pracy oraz wszystkie niezbędne informacje, które przybliżą Ci co oferujemy i dlaczego warto do nas dołączyć.

Zapraszamy też na nasz profil na portalu LinkedIn - zobacz nasze życie "od kuchni"

LinkedIn - Instytut OZE

Jak wygląda u nas proces rekrutacji? 


Każde zatrudnienie nowego pracownika do firmy wymaga przeprowadzenia rekrutacji. Staramy się w nim jak najlepiej poznać, aby podjąć świadomą decyzję o dalszej współpracy.


Krok 1:
Zapoznaj się z naszymi ofertami pracy i wybierz tą, która Cię interesuje i wpisuje się w Twój cel zawodowy.

Krok 2:
Prześlij swoje zgłoszenie w postaci CV na adres rekrutacja@ioze.pl W tytule maila podaj numer referencyjny oferty.

Pamiętaj aby dołączyć do aplikacji klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Spółkę Instytut OZE.”

Krok 3:
Dokonujemy wyboru aplikacji spełniających kryteria oferty i kontaktujemy się z wytypowanymi kandydatami.

Krok 4:
Pierwsza rozmowa rekrutacyjna – poznajemy siebie nawzajem, Twoje doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Opowiadamy o pracy w naszej firmie. Precyzujemy swoje oczekiwania.

Krok 5:
Rozmowa z przełożonym – sprawdzamy Twoją wiedzę przez rozmowę z kierownikiem lub doświadczonym pracownikiem w danej dziedzinie.

Krok 6:
Dokonujemy wyboru kandydata, którego zapraszamy do współpracy.

Krok 7:
Zatrudnienie i podpisanie umowy. 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO dotycząca kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-650, UL. Skrajna 41a, kontakt: tel. 41 301 00 23, e-mail: rekrutacja@ioze.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych, chyba że została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowani, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (klauzula zgody), przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa pracy, warunkującym zawarcie umowy o pracę jeżeli proces rekrutacji zakończy się pozytywnie.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.