Projekt B+R realizowany w ramach POIR 2014-2020

05.09.2019 10:41:44

Instytut OZE Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Wzrost poziomu innowacyjności Instytutu OZE Sp. z o.o. poprzez opracowanie ulepszonego modelu typoszeregu turbiny Kaplana” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności Instytutu OZE, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac B+R, a następnie wdrożenie ulepszonego, innowacyjnego produktu do oferty Spółki.

Termin realizacji: 1.10.2017 – 30.09.2018

Kwota dofinansowania: 1 118 447,36 PLN