Nasze usługi

 • Przeprowadzamy inwentaryzację istniejącej infrastruktury technicznej, która służy jako podstawa doboru technologii oraz optymalnych rozwiązań obniżających koszty całej inwestycji
 • Kompleksowo obsługujemy cały proces formalno-prawny inwestycji, od opracowania koncepcji po uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Realizujemy kompleksowo inwestycje przeciwpowodziowe na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • Opracowujemy niezbędną dokumentację w zakresie wynikającym z Prawa Wodnego
 • Obsługujemy inwestycje na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej: kompletujemy wnioski o wydanie decyzji środowiskowych, przygotowujemy Karty Informacyjne Przedsięwzięć (KIP), Raporty oceny oddziaływania na środowisko (raport ooś), wykonujemy analizy GIS, screeningi, badania
 • Przygotowujemy profesjonalną, wielobranżową dokumentację projektową oraz reprezentujemy inwestora przed jednostkami administracji publicznej
 • Posiadamy własne kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonania całego projektu
 • Projektujemy i wykonujemy kompletne systemy pomiarowe i monitorujące takie jak:
  • ASTKZ – automatyczny system technicznej kontroli zapór, pomiary inklinometryczne
  • Monitorowanie i sterowanie obiektami hydrotechnicznymi

budownictwo wodne