Nasze usługi

  • Wykonujemy audyt efektywności energetycznej badanych obiektów, analizujemy obecne i prognozowane zużycie energii. Dobieramy optymalne pod kątem kosztowym źródło wytwórcze (zakup oraz eksploatacja)
  • Wykonujemy koncepcje techniczne i technologiczne
  • Przygotowujemy analizy finansowe w wymaganym zakresie – od uproszczonych kalkulacji po rozbudowane projekcje finansowe zawierające analizy rentowności i wrażliwości projektu inwestycyjnego wykonane metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF
  • Kompleksowo obsługujemy cały proces formalno-prawny inwestycji, od opracowania koncepcji po uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Przygotowujemy profesjonalną, wielobranżową dokumentację budowlaną (projekty budowlane i wykonawcze) oraz reprezentujemy inwestora przed jednostkami administracji publicznej, zapewniamy także doradztwo prawne dla każdego projektu
  • Nasze rozwiązania i propozycje poparte są aktualną sytuacją na rynku, dbamy o efektywność przedsięwzięcia, naszym celem jest maksymalizacja zyskowności inwestycji przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa i jakości.

instalacje energetyczne