Nasze usługi

  • Przeprowadzamy inwentaryzację istniejącej infrastruktury technicznej, która służy jako podstawa doboru technologii oraz optymalnych rozwiązań obniżających koszty całej inwestycji
  • Opracowujemy koncepcje techniczne – nasze propozycje ustalamy z Klientem
  • Wykonujemy kompleksowo wielobranżowe dokumentacje projektowe zapewniając przy tym obsługę do pozyskania decyzji i pozwoleń formalno-prawnych związanych z przedmiotem projektu
  • Wykonujemy projekty konstrukcji budowlanych stalowych i żelbetowych
  • Zapewniamy kompleksową realizację projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”
  • Specjalizujemy się w projektowaniu rozwiązań branży mechanicznej i instalacyjnej
  • Zajmujemy się projektowaniem urządzeń i konstrukcji, symulacjami numerycznymi (obliczenia MES, obliczenia CFD) oraz prowadzimy prace badawcze i rozwojowe. Kompleksowo rozwiązujemy problemy techniczne.

handlopex