Wyszukiwarka produktów
Produkt :
Sektor :
 • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe rz. Koprzywianki

  Wielowariantowa koncepcja przeciwpowodziowa dla całej zlewni rzeki Koprzywianka. Samodzielnie wykonaliśmy cały projekt.

 • Studium retencjonowania wody na terenie gminy Wolbórz

  Wykonaliśmy kompleksowe opracowanie w zakresie możliwości retencjonowania wody na terenie całej gminy. Zarekomendowaliśmy lokalizacje zbiorników wodnych wraz z koncepcją techniczną.

 • Zapora na Zalewie w Rybniku, EDF

  Wykonaliśmy ekspertyzę techniczną oraz projekt budowlany i wykonawczy wymiany klapy przelewu powierzchniowego, wraz z niezbędnymi instalacjami, przy zbiorniku Stodoły dla EDF Polska.

 • MEW Maków Mazowiecki, rz. Orzyc

  Wykonaliśmy dokumentację projektową dla odbudowy małej elektrowni wodnej wraz z remontem i zagospodarowaniem zbiornika wodnego oraz pompowni.

 • MEW Dwory II, rz. Wisła

  Przygotowaliśmy dokumentację projektową rozbudowy Stopnia Wodnego Dwory o kolejną instalację hydroenergetyczną o mocy ok 1 MW. W imieniu Klienta uzyskaliśmy wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne.

 • Remont MEW Dwory I, rz. Wisła

  Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elektrowni wodnej na rzece Wisła. Remont obejmował branżę hydrotechniczną, konstrukcyjną i technologiczną. W imieniu Klienta skutecznie zgłosiliśmy remont dla obiektu.

 • MEW Sromowce II, rz. Dunajec

  Rozbudowa Stopnia Wodnego w Sromowcach o kolejną instalację hydroenergetyczną. Wykonaliśmy kompletną dokumentację projektową wraz z częścią administracyjną.

 • MEW Papiernia, rz. Wda

  Wykonaliśmy koncepcję techniczną, której celem było wskazanie możliwości wykorzystania hydroenergetycznego jazu oraz uzasadnienie ekonomiczne budowy MEW.

 • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe rz. Brochówka

  Wykonaliśmy inwentaryzację budowli wodnych, sporządziliśmy bilans wód opadowych dla całej zlewni, opracowaliśmy analizę przeciwpowodziową - ekspertyzę hydrologiczno-hydrauliczną na całej długości cieku. Opracowaliśmy wielowariantową koncepcję programowo-przestrzenną.