Wyszukiwarka produktów
Produkt :
Sektor :
 • Przepompownia przeciwpowodziowa Chyrzyno

  Opracowaliśmy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla przebudowy przepompowni. Wykonaliśmy analizy hydrologiczno-hydrauliczne. Dobraliśmy pompy i inne rozwiązania technologiczne.

 • Odtworzenie koryta rzeki Wolanka

  Opracowaliśmy koncepcję odtworzenia koryta rzeki Wolanka, z dużym naciskiem na oddziaływania antropogeniczne na stan ekologiczny wód. Wyznaczyliśmy strefy mieszania w zakresie zanieczyszczeń.

 • Przepompownia KS Machów

  Przygotowaliśmy dokumentację projektową dla remontu pompowni oraz budowy nowego stanowiska pompowego na skarpie wschodniej wyrobiska Piaseczno, w celu zapewnienia odprowadzenia wody nadmiarowej z wyrobiska do rzeki Wisła.

 • Przepompownia przeciwpowodziowa Skwierzynka

  Opracowaliśmy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla budowy nowej przepompowni w msc. Skwierzyna. Wykonaliśmy analizy hydrologiczno-hydrauliczne.

 • Pozwolenie wodnoprawne dla kompleksu stawów Słupów

  Wykonaliśmy operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla kompleksu stawów rybnych.

 • Ocena stanu technicznego przepompowni Zemborzyce

  Wykonaliśmy inwentaryzację i badania w celu oceny stanu technicznego dwóch przepompowni przy Zalewie Zemborzyckim w Lublinie.

 • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe rz. Brochówka

  Wykonaliśmy inwentaryzację budowli wodnych, sporządziliśmy bilans wód opadowych dla całej zlewni, opracowaliśmy analizę przeciwpowodziową - ekspertyzę hydrologiczno-hydrauliczną na całej długości cieku. Opracowaliśmy wielowariantową koncepcję programowo-przestrzenną.

 • MEW Papiernia, rz. Wda

  Wykonaliśmy koncepcję techniczną, której celem było wskazanie możliwości wykorzystania hydroenergetycznego jazu oraz uzasadnienie ekonomiczne budowy MEW.

 • MEW Sromowce II, rz. Dunajec

  Rozbudowa Stopnia Wodnego w Sromowcach o kolejną instalację hydroenergetyczną. Wykonaliśmy kompletną dokumentację projektową wraz z częścią administracyjną.