Wyszukiwarka produktów
Produkt :
Sektor :
 • Remont MEW Dwory I, rz. Wisła

  Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elektrowni wodnej na rzece Wisła. Remont obejmował branżę hydrotechniczną, konstrukcyjną i technologiczną. W imieniu Klienta skutecznie zgłosiliśmy remont dla obiektu.

 • MEW Dwory II, rz. Wisła

  Przygotowaliśmy dokumentację projektową rozbudowy Stopnia Wodnego Dwory o kolejną instalację hydroenergetyczną o mocy ok 1 MW. W imieniu Klienta uzyskaliśmy wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne.

 • MEW Maków Mazowiecki, rz. Orzyc

  Wykonaliśmy dokumentację projektową dla odbudowy małej elektrowni wodnej wraz z remontem i zagospodarowaniem zbiornika wodnego oraz pompowni.

 • Zapora na Zalewie w Rybniku, EDF

  Wykonaliśmy ekspertyzę techniczną oraz projekt budowlany i wykonawczy wymiany klapy przelewu powierzchniowego, wraz z niezbędnymi instalacjami, przy zbiorniku Stodoły dla EDF Polska.

 • Studium retencjonowania wody na terenie gminy Wolbórz

  Wykonaliśmy kompleksowe opracowanie w zakresie możliwości retencjonowania wody na terenie całej gminy. Zarekomendowaliśmy lokalizacje zbiorników wodnych wraz z koncepcją techniczną.

 • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe rz. Koprzywianki

  Wielowariantowa koncepcja przeciwpowodziowa dla całej zlewni rzeki Koprzywianka. Samodzielnie wykonaliśmy cały projekt.

 • Remont jazu Zbiornika Siemianówka, rz. Narew

  Projekty budowlane i wykonawcze branży konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej, AKPiA. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

 • Hala magazynowa Handlopex

  Wykonaliśmy dokumentację projektową i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę wraz z nadzorami - kolejny projekt hali dla Handlopex S.A. [Kielce, Lublin].

 • Remont jazu Zemborzyce, rz. Bystrzyca

  Przygotowaliśmy projekty budowlane i wykonawcze branży konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej, AKPiA. Zaprojektowaliśmy instalacje inklinometryczne. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.