Projekt Elektrowni Wodnej - Gałąźnia Mała

21.05.2019 07:43:20

Projekt elektrowni wodnej – EW Gałąźnia Mała

Zakończyliśmy  projekt elektrowni wodnej obejmujący wymianę dolnej części rurociągów doprowadzających wodę do turbin EW Gałąźnia Mała.

Elektrownia Wodna Gałąźnia Mała wyposażona jest w pięć podobnych hydrozespołów z turbinami typu Francisa o mocy około 700 kW każda. Woda do turbin doprowadzana jest dwoma rurociągami o średnicy 1,9 m i długości 668 m każdy.

Opracowaliśmy projekt wymiany rurociągu w części piwnicznej. Zapewni to zwiększenie bezpieczeństwa budowli i umożliwi funkcjonowanie obiektu przez długi czas.

Podstawą pracy była inwentaryzacja wykonana przy pomocy trackera laserowego – przenośnego urządzenia pomiarowego. Dzięki niemu dokonaliśmy pomiarów w miejscach nieosiągalnych tradycyjnymi metodami.

Stosujemy tego typu rozwiązanie w sytuacjach, które wymagają bardzo dużej dokładności, jak również do pomiarów wielkogabarytowych oraz w trudno dostępnych lokalizacjach.

galaznia_mala

Na podstawie pomiarów wykonaliśmy modele 3D, obliczenia wytrzymałościowe i dokumentację warsztatowo-wykonawczą, sporządziliśmy kosztorysy i projekt instalacji zasilania i sterowania napędów zasuw.

Obecnie Klient przygotowuje się do realizacji kolejnego etapu – robót budowlanych, nad którymi będziemy sprawować nadzór autorski.