Zapytanie ofertowe nr 2/KL7S1/P/2019

29.04.2019 00:00:00

W związku z realizacją projektu pn. Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej aktywnej przepławki dla fauny wodnej, 
nr projektu: POIR.01.01.01-00-0821/17 w ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Firma Instytut OZE Sp. z o.o. ogłasza zapytanie na: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy są dostępne w załącznikach.

 

Informujemy że do realizacji zamówienia zastał wybrany Wykonawca:

EXPERT FK Anna Garbacz, ul. Unruga 8, 25-228 Kielce.

Cena wybranej oferty: 6 989,00 zł

Lista wszystkich złożonych ofert:

  1. SJOS Sp. z o.o., ul. W.Szafera 4, 52-216 Wrocław
  2. Expert FK Anna Garbacz, ul. Unruga 8, 25-228 Kielce
  3. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Audyt-Plus” Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 4/2, 31-031 Kraków

 

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy 2_KL7S1_P_2019

Zapytanie ofertowe nr 2_KL7S1_P_2019