Projekt B+R realizowany w ramach POIR 2014-2020

05.07.2018 11:10:55

Instytut OZE Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej aktywnej przepławki dla fauny wodnej” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności Instytutu OZE poprzez wykonanie kompleksowych prac B+R, pozwalających na wdrożenie ich wyników do oferty Spółki, w postaci nowego produktu.

Termin realizacji: 1.01.2018 – 31.01.2020

Kwota dofinansowania: 3 002 157,50 PLN