Zapytanie ofertowe 2 /POIR/2017

23.05.2018 13:12:33
Zapytanie ofertowe 2 /POIR/2017

W związku z ubieganiem się przez firmę Instytut OZE Sp. z o. o. o dofinansowanie projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej aktywnej przepławki dla fauny wodnej”
w ramach konkursu 5/1.1.1./2017 – „Szybka ścieżka” MŚP organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert dotyczących objęcia stanowiska eksperta z obszaru gospodarki wodnej w projekcie.

Zapytanie ofertowe

ZaŁ. nr 1 2POIR2017

Zał. nr 2 2POIR2017

Zał. nr 3 2POIR2017

 

Aktualizacja

27.10.2017:

Zawiadomienie 2POIR2017