Instytut OZE członkiem Centralnej Doliny Wodorowej

18.07.2023 14:42:05

 

Instytut OZE mówi mocne TAK dla rozwoju wodoru w gospodarce niskoemisyjnej i od 17 lipca 2023 r. jest jednym z interesariuszy Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich. Podczas uroczystości zorganizowanej w Kozienicach, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, grup i spółek energetycznych, środowiska przedsiębiorców oraz jednostek naukowych Prezes Zarządu Instytutu OZE złożył swój podpis w liście intencyjnym powołującym Centralną Dolinę Wodorową.

Jest to kompleksowa inicjatywa, który pozwoli na integrację działań podmiotów z różnych sektorów, pozyskanie partnerów biznesowych, jak również zoptymalizowanie przebiegu procesów i racjonalizację kosztów na ścieżce związanej z produkcją, magazynowaniem i wykorzystaniem wodoru do produkcji energii elektrycznej.

industria_kozienice-98

Instytut OZE we współpracy z ŚGP INDUSTRIA S.A. i kilkudziesięcioma innymi firmami i organizacjami chce w pełni wykorzystać swoje kompetencje, aby przyczynić się do tworzenia nowej, lepszej przyszłości w energetyce niskoemisyjnej. Uczestnictwo w Centralnej Dolinie Wodorowej to kolejny rozdział w działalności naszej firmy, posiadającej już szerokie doświadczenie w obszarze nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań z zakresu OZE i poszukującej nowych pól działania i doskonalenia.

Wodór ma niezwykle wiele zalet: jest efektywny energetycznie, jest bezpieczny dla środowiska, jest dostępny w nieograniczonych ilościach wokół nas, może służyć do produkcji innych gazów i paliw płynnych, a istniejąca infrastruktura może zostać przystosowana do jego przetwarzania. Wykorzystanie na szeroką skalę wodoru pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne, wpisuje się wprost w Politykę Energetyczną Polski do 2040 r. i szerzej – europejską politykę klimatyczną.

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu udziałowi w Centralnej Dolinie Wodorowej lokalna gospodarka otrzyma silny impuls do rozwoju technologicznego, a kooperacja z pozostałymi członkami Doliny pozwoli na osiągnięcie wspólnych celów szybciej i skuteczniej.

 

Link do materiału filmowego: tutaj

 

 

 Źródło zdjęć i materiału filmowego: ŚGP INDUSTRIA S.A.