Instytut OZE Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: "Prace badawczo-rozwojowe umożliwiające wprowadzenie do oferty firmy Instytut OZE Sp. z o. o. nowoczesnej turbiny wysokospadowej"

25.01.2022 11:09:24

Plakat FE IR

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty o innowacyjne wysokospadowe turbiny wodne o sprawności hydraulicznej 91% (akcyjne) i 93,5% (reakcyjne) i innowacyjnej metodzie wytwarzania ich wirników. Wprowadzenie produktów pozwoli na podniesienie konkurencyjności, rozwój i zaoferowanie produktu o niedostępnych do tej pory parametrach dla odbiorców: energetyka zawodowa i prywatna – właściciele małych elektrowni wodnych, przedsiębiorstwa energetyczne.

Okres realizacji: 01.01.2022 r. - 31.12.2023 r.