Zapytanie o cenę na certyfikację zgodności produktu aktywnej przepławki dla fauny wodnej 2/KL802/2021

11.08.2021 00:00:00

W związku z realizacją projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej aktywnej przepławki dla fauny wodnej” nr projektu: POIR.01.01.01-00-0821/17 w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do złożenia oferty na Certyfikację zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektyw: maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz stosownymi normami zharmonizowanymi produktu aktywnej przepławki dla fauny wodnej.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie o cenę

Formularz ofertowy