Instytut OZE Sp. z o. o. realizuje voucher

30.06.2020 11:20:51

pasek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Na podstawie umowy z Operatorem - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Instytut OZE Sp. z o. o. realizuje voucher w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim przez profesjonalne usługi doradcze” ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na usługę doradczą specjalistyczną pn.

 

Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług