ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE I WDROŻENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZADZĄDZANIA PRODUKCJĄ/ ŚWIADCZENIEM USŁUG

31.12.2019 11:48:22

Instytut OZE przedłuża termin składania ofert na: usługę doradczą w zakresie opracowania i wdrożenia informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług. W załączeniu skorygowany wzór formularz ofertowego. Termin złożenia ofert: 08.01.2020 r.

 

Formularz ofertowy