Instytut OZE Sp. z o. o. zaprezentowała aktywną przepławkę dla ryb podczas HYDROFORUM 2019!

04.11.2019 11:07:48

Podczas IX-tej Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM 2019, reprezentujący Instytut OZE, Łukasz Kalina przedstawił szerokiemu gronu specjalistów z branży hydro aktywną przepławkę dla ryb.

Konferencja zgromadziła niemal stu ekspertów, którzy dyskutowali na temat teraźniejszości, a co ważniejsze, przyszłości hydroenergetyki – nie tylko w Polsce. W ten nurt doskonale wpisała się tematyka naszej innowacyjnej przepławki dla ryb.

Podczas konferencji przedstawiliśmy technologię aktywnej przepławki, możliwości jej zastosowania, pierwsze rezultaty z realizacji oraz analizy finansowe. Jesteśmy przekonani, że przedstawienie przepławki gronu ekspertów podczas HYDROFORUM 2019 przyczyni się do rozpropagowania tej pro-ekologicznej technologii.

Przepławka aktywna dla ryb, wykorzystując układ dwóch śrub Archimedesa, jest urządzeniem udrażniającym ciek oraz produkującym energię elektryczną; zajmuje niewielką powierzchnie oraz zmniejsza materiałochłonność inwestycji w porównaniu z tradycyjnymi przepławkami.

Możliwości zastosowania aktywnej przepławki:

  • wykorzystanie przepływu nienaruszalnego – eco-flow turbine;
  • udrożnienie cieku przy istniejących MEW;
  • budowa nowej MEW.

IMG_0502a