Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego WSP "Społem" Kielce

12.06.2019 15:00:26

W ostatnim czasie przygotowaliśmy projekt rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego dla WSP „SPOŁEM” w Kielcach. Istniejąca hala zostanie powiększona o część magazynową i zaplecze socjalne (w sumie około 1260 m2 nowej powierzchni).

Jesteśmy dumni, że zaufaniem obdarzył nas producent „uznawanego za najlepszy!” Majonezu Kieleckiego.

Realizacja zlecenia objęła kompleksową obsługę Klienta. Przygotowaliśmy koncepcję i dokumentację projektową, uzyskaliśmy wszystkie uzgodnienia branżowe. Przygotowaliśmy kompletną dokumentację wykonawczą i kosztorys. Pozyskaliśmy decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych

Ciekawym zadaniem projektowym była konieczność zapewnienia stałej temperatury, w celu osiągnięcia właściwych warunków przechowywania produktów. Zaprojektowaliśmy takie instalacje, które zapewnią efektywność energetyczną obiektu.

Obecnie Klient przygotowuje się do realizacji robót budowlanych.

Hala_Spolem