Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na Politechnice Świętokrzyskiej

30.05.2019 13:38:14

W tym roku po raz kolejny zostaliśmy partnerem Politechniki Świętokrzyskiej przy organizacji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2017/2018 dla studentów na Politechnice Świętokrzyskiej.

Patronowaliśmy kategorii "Mechanika i Budowa maszyn", naszym laureatem został Kacper Kuta z pracą "Projekt graficzny 3D modelu pionowej turbiny wiatrowej w środowisku projektowania CAD-SolidWorks", którego promotorem jest dr inż. Zbigniew Lis.

 

Instytut OZE chętnie angażuje się w takie inicjatywy, widzimy w tym wartość zarówno dla studentów jak i dla nas. Stwarzamy dobre warunku do rozwoju kariery młodej kadry, posiadamy nowoczesne narzędzia do projektowania, analiz, symulacji, CAD/CAM, MES, CFD takie jak NX Siemens, czy Flow 3D.

 

 Podziękowanie PŚ_gotowe_3