Wyszukiwarka produktów
Produkt :
Sektor :
 • Wody opadowe i roztopowe - miasto Płock

  Wykonaliśmy dokumentację projektową przebudowy i modernizacji infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka w Płocku.

 • Renowacja zbiornika wodnego w Medyce

  Wykonaliśmy dokumentację projektową remontu i zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego zbiornika wodnego w Medyce. Uzyskaliśmy w imieniu Klienta ostateczne pozwolenia administracyjne umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych.

 • Indywidualne projekty dla Solvay Polska

  Wykonaliśmy inwentaryzację istniejących instalacji i konstrukcji, sporządziliśmy projekty konstrukcji stalowych, układów mechanicznych, instalacji elektrycznych. Zrealizowaliśmy projekty koncepcyjne i wykonawcze.

 • Modele opadowe, hydrodynamiczne dla zlewni miasta Płock

  Opracowaliśmy numeryczne modele opadowe (hydrodynamiczne) dla wskazanych zlewni na terenie miasta Płocka. Zbudowaliśmy model dwuwymiarowy 2D spływu powierzchniowego wraz analizą pracy sieci odwodnieniowej.

 • Projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

  Wykonaliśmy dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z uzyskaniem kompletu dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, dotyczących małej retencji leśnej dla kilkudziesięciu Nadleśnictw w całej Polsce.

 • MEW Pilzno, rz. Wisłoka

  Obliczenie produkcji energii elektrycznej na podstawie przepływów dziennych z roczników IMGW z 30 lat. Na podstawie przepływów opracowaliśmy krzywą sum czasów trwania przepływów z wyższymi. Celem opracowania było odpowiednie przygotowanie instalacji do udziału w aukcji OZE.

 • MEW Krzyżanowice, rz. Raba

  Wykonaliśmy opracowanie, które pomogło Inwestorowi podjąć decyzję biznesową o zaangażowaniu w rozwój projektu. Wykonaliśmy audyt techniczny, formalnoprawny i finansowy.