Wyszukiwarka produktów
Produkt :
Sektor :
 • Ocena stanu technicznego przepompowni Zemborzyce

  Wykonaliśmy inwentaryzację i badania w celu oceny stanu technicznego dwóch przepompowni przy Zalewie Zemborzyckim w Lublinie.

 • Pozwolenie wodnoprawne dla kompleksu stawów Słupów

  Wykonaliśmy operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla kompleksu stawów rybnych.

 • Przepompownia przeciwpowodziowa Skwierzynka

  Opracowaliśmy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla budowy nowej przepompowni w msc. Skwierzyna. Wykonaliśmy analizy hydrologiczno-hydrauliczne.

 • Przepompownia KS Machów

  Przygotowaliśmy dokumentację projektową dla remontu pompowni oraz budowy nowego stanowiska pompowego na skarpie wschodniej wyrobiska Piaseczno, w celu zapewnienia odprowadzenia wody nadmiarowej z wyrobiska do rzeki Wisła.

 • Odtworzenie koryta rzeki Wolanka

  Opracowaliśmy koncepcję odtworzenia koryta rzeki Wolanka, z dużym naciskiem na oddziaływania antropogeniczne na stan ekologiczny wód. Wyznaczyliśmy strefy mieszania w zakresie zanieczyszczeń.

 • Przepompownia przeciwpowodziowa Chyrzyno

  Opracowaliśmy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla przebudowy przepompowni. Wykonaliśmy analizy hydrologiczno-hydrauliczne. Dobraliśmy pompy i inne rozwiązania technologiczne.

 • Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Nowinach

  Opracowaliśmy dokumentację projektową wykonania robót rozbiórkowych konstrukcji żelbetowych, w celu utworzenia terenów inwestycyjnych. Wykonaliśmy inwentaryzację budowlaną i geodezyjną oraz badania geologiczne wraz z przygotowaniem projektów wykonawczych.

 • Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie Gminy Celestynów

  Wykonaliśmy inwentaryzację budowli wodnych, obiektów inżynieryjnych oraz pozostałych obiektów na terenie całej gminy, w celu uregulowania stosunków wodnych. Wykonaliśmy również modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne.

 • Remont Stopnia Wodnego Lubicz, rz. Drwęca

  Wykonaliśmy inwentaryzację budowlaną, badania oraz inspekcję podwodną, w celu oceny stanu technicznego oraz zaprojektowania prac remontowych stopnia wodnego.