Wyszukiwarka produktów
Produkt :
Sektor :
 • Elektrownia Wodna Gałąźnia Mała

  Przy użyciu trackera laserowego dokonaliśmy pomiarów w EW Gałąźnia Mała, na podstawie których przygotowaliśmy projekt wykonawczy rurociągu.

 • Pasaż handlowy w Nowinach koło Kielc

  Wykonaliśmy kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą dla budynku Pasażu handlowego w Nowinach. Działając jako pełnomocnik pozyskaliśmy niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne.

 • MEW Wolica, rz. Czarna Nida

  Mała elektrownia wodna położona w obszarze prawnie chronionym NATURA 2000 oraz Parku Krajobrazowym. Zainstalowano dwie turbiny - śrubę Archimedesa oraz turbinę Kaplana o osi pionowej. Sprawowaliśmy nadzór inwestorski nad montażem i pracami budowlanymi.

 • MEW Witulin, rz. Świślina

  Obecnie największa MEW przepływowa w woj. świętokrzyskim. Moc zainstalowana to 220 kW. Wykonaliśmy kompletną dokumentację projektową oraz sprawowaliśmy nadzór inwestorski nad budową.

 • MEW na rurociagu wody pitnej Szczecin

  ZWiK Szczecin będzie odzyskiwał energię z własnej sieci wodociągowej zasilającej miasto w wodę pitną. Wykonaliśmy kompleksowo dokumentację projektu.

 • MEW Bronocice, Nidzica

  Kolejna MEW wyposażona w śrubę Archimedesa. Wykonaliśmy ją pod klucz, od projektu do nadzoru nad budową i uruchomieniem produkcji.

 • MEW Łabędy Gliwice, rz. Kłodnica

  Przebudowa istniejącej małej elektrowni wodnej pod kątem umożliwienia uczestnictwa instalacji MEW w nowym systemie wsparcia OZE. Przygotowaliśmy kompletną dokumentację, od pomysłu do pozwolenia na budowę.

 • MEW Kalinowiec, rz. Liwiec

  Uzyskaliśmy przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego dla istniejącej MEW o kolejne 20 lat. Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje dwa obszary Natura 2000.

 • Elektrownie wiatrowe Poniatowa

  Wykonaliśmy projekty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 20 MW dla Nordex Polska.